E-faktura

Den 1 april 2019 trädde en ny lag i kraft som innebär att fakturor till offentlig sektor måste vara elektroniska.

Detta innebär att alla leverantörer till Skövde kommun, kommunala bolag och förbund måste skicka e-fakturor senast från och med 1 april 2019. Kravet på e-faktura gäller vid alla inköp, upphandlade så väl som direktköp, där betalning sker mot faktura. Offentliga upphandlingar som påbörjats innan det aktuella datumet omfattas dock inte retroaktivt av lagen. Vill du läsa mer om lagen? Se länk DIGG till höger på sidan.

Hur påverkas du som är leverantör av lagen om e-fakturor?

Om du är en leverantör med ett befintligt avtal med Skövde kommun, kommunala bolag och förbund så gäller de villkor som är avtalade kring faktureringen avtalstiden ut. För alla övriga leverantörer gäller att fakturor ska skickas till oss via PEPPOL nätverket och ska vara antingen i formatet PEPPOL BIS Billing 3.0 eller Svefaktura senast 1 april 2019.

Så här gör du

Kan ni skicka e-fakturor via ert affärssystem?

Har du aldrig skickat en e-faktura till Skövde kommun, kommunala bolag och förbund tidigare? Hör med din affärssystemleverantör vilka möjligheter de erbjuder. Det flesta systemleverantörer kan idag skicka e-faktura.

Skickar du e-faktura till Skövde kommun, kommunala bolag och förbund redan idag men vill skicka fakturan genom PEPPOL nätverket?

  1. Anmäl i vår e-tjänst att ni kommer att skicka e-faktura. På så vis kan vi bevaka att fakturan inkommer och att den innehåller rätt uppgifter.

Kan ni inte skicka e-fakturor idag?

Är du en leverantör som endast skickar ett mindre antal fakturor och vill använda vår fakturaportal?

  1. Anmäl i vår e-tjänst att ni kommer att skicka e-faktura.
  2. Gå sedan till Fakturaportalen (länk till höger). Där vi erbjuder en helt kostnadsfri tjänst där du kan registrera fakturan manuellt.


E-faktura adressuppgifter

Skövde kommun, Skövde Stadshus AB, Skövde VA-verk, Avfallshanteringen Östra Skaraborg, Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Kommunalförbundet Skaraborgsvatten,

Skaraborgs Kommunalförbund, Kreativa Hus i Skövde AB, Mariesjö Kreativa Hus AB, Balthazar Science Center AB och Skövde Flygplats tar emot e-fakturor via PEPPOL-nätverket. Bolagens PEPPOL ID hittar ni i vår e-tjänst.

Skövde kommuns PEPPOL ID är: 0007:2120001710

Format:

  • Svefaktura BIS 5A 2.0
  • Svefaktura 1.0.
  • PEPPOL BIS Billing 3


Kontakta er samarbetspartner för e-fakturering för att (ansluta er till) och sända via PEPPOL-nätverket.

Obligatorisk fakturareferens Skövde kommun, kommunala bolag och förbund

Alla leverantörsfakturor som inkommer till kommunen, bolag och förbund ska innehålla en giltig fakturareferens. Skövde kommun har exempelvis format, YY+6 siffror och skall alltid skrivas utan mellanrum och under Er referens på fakturan.. Referensen lämnas vid beställningstillfället.