Näringsliv

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Skövde, tillväxtmotor och regioncentrum!

Letar du efter en plats för etablering? Vi har ett attraktivt alternativ att erbjuda; Skövde, staden mellan Vänern och Vättern. Skövde är tack vare sitt näringsliv, sin roll som utbildningsort, sitt läge som centralort och sina goda kommunikationer en tillväxtmotor i Skaraborg. Den lokala marknaden är stor och i närområdet finns en kvarts miljon invånare.

Aktuellt

Skövde Game Park

Skövde Game Park

Skövde Game Park är ett sommarlovsprojekt som främst vänder sig till unga spelintresserade. Spelparken invigdes måndagen den 18 juni, har öppet hela lovet och är helt gratis. 20 juni 2018
Seminarium om export till Kina

Seminarium om export till Kina

Den 18 oktober arrangeras ett seminarium som tar fasta på de affärsmöjligheter som finns i Kina. 20 juni 2018
Etableringsstrategi för Skövde

Etableringsstrategi för Skövde

Strategin ska vara ett stöd i det etablerings- och investeringsfrämjande arbetet. 14 juni 2018
Årets Butik 2018

Årets Butik 2018

Det är dags att nominera till Årets Butik 2018. 28 maj 2018
Fler nyheter