Skövde kommuns Landsbygdspott

Sök pengar ur landsbygdspotten för att utveckla landsbygden

Är du engagerad i utvecklingen av landsbygden finns det möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd ur Landsbygdspotten - totalt 500 000 kronor/år.

Det finns det fortfarande medel att söka ur 2019 års pott . Ansökningarna behandlas löpande så länge det finns pengar kvar. (Ingen handläggning av ansökningar kommer att göras vecka 26-31).

Information om vem som kan söka pengar, när och hur hittar du i Kriterier för Landsbygdspotten under rubriken Relaterad information.

När kan jag söka?

Under 2019 har vi två ansökningsomgångar. 

1. Ansökan ska ha kommit in till Näringslivsenheten senast den 31 januari.
2. Om medel finns kvar är nästa stoppdag för ansökan den 15 maj. 
3. Därefter behandlas ansökningarna löpande om medel återstår. 

Beviljade projekt ska vara färdiga och slutredovisade fyra veckor efter avslutat projekt eller senast den 15 december samma år bidraget beviljas.

För att ansökningen ska behandlas måste en personlig kontakt ha tagits med näringslivsenheten, Louise Samuelsson. Du får då ett första besked om idén är tänkbar inom de prioriterade områdena.

Beviljade projekt 2019

Timmersdalabygdens utvecklingsgrupp Utvecklingspeng.
Tidanbygdens intresseförening Utvecklingspeng.
Tidanbygdens hembygdsförening Tidanbygdens föreningstidskrift och Götlundaboken.
Stöpens motion Regnskydd.
Häggums sportryttarförening Högtalaranläggning.

 

Beviljade projekt 2018

Timmersdalabygdens utvecklingsgrupp Utvecklingspeng
Tidansbygdens hembygdsförening Stöd till arbete med Tidanbygdens föreningstidskrift samt skyltning och vändplats vid Anna Fälts stuga. 
Tidanbygdens intresseförening Uppdatering av den lokala utvecklingsplanen 2018-2015.
Bergs bygdsgårdsförening Yttre miljöinvesteringar.
Föreningen Vallby Sörgården Upplevelsedagar för barn med särskilda behov.
Värings scoutkår Anpassad gångväg till grillkåta.
IF Tymer och Timmersdala motion Spontanidrottsplats i Timmersdala.
Wäring Locketorps hembygdsförening Transport och utrymningsväg, Vakällan Dagstorp Väring samt bidrag till Natur - kultur - miljödagar.
Norra Billings hembygdsföreing Motorsågs- och skogsbruksmuseum - torrtoalett, indragning av värme samt digitalisering av bilder.
Voices of Charity Ungdomsfabriken i Tidan.
Lanna VA-samfällighet Förprojektering av VA-anläggning för anslutning till kommunalt VA-nät.
Påvelsgårdens samfällighet i Locketorp Förstudie för gemensam vatten- och avloppsanläggning i Locketorp.
Tidans idrottsförening Fiberanslutning till klubbstugan samt komplettera idrottsplanten med 3-mannaplan för träning, matcher och spontanfotboll.
   

 

Beviljade projekt 2017

Lerdala Idrottsförening Digitalisering av Dalklippan
Samfälligheten Frösve vatten/avlopp och optofiber Förprojektering av vatten/avlopp
Timmersdalabygdens utvecklingsgrupp Informationsmaterial om områdets fritids- och kulturaktiviteter
Värsås Hembygdsförening Hembygdsforskning
Betaniaförsamlingen Värsås Fiberanslutning
Wäring-Locketorps Hembygdsförening Renovering av tak, handikappanpassad torrtoalett
Wäring-Locketorps Hembygdsförening Renovering av grillplats vid Solvistet
Wäring-Locketorps Hembygdsförening Ombyggnad av trappstig och bro
Skultorps Hembygds- och fornminnesförening Fiber till Godsmagasinet
IFK Värsås Fiber till klubbstugan
Tidanbygdens hembygdsförening Götlundaboken
VABIS - vatten och avlopp i Säter Förprojektering av vatten och avlopp
Norra Billings Hembygdsförening Folkmusik- och berättarfestival
Norra Billings Hembygdsförening Motorsågs- och skogsbruksmuseum
Studieförbundet Vuxenskolan Skate och gemenskap i Värsås
Föreningen Vallby Sörgården Upplevelsedagar - där nutid möter dåtid
Timmersdalabygdens utvecklingsgrupp Anläggande av grillplats och sol/regnskydd för barnvagnar
Timmersdalabygdens utvecklingsgrupp Anläggande av gångväg
Tidans idrottsförening Aktivitetsbana
Forsby Skattegården Högåsen vägsamfällighet Förprojektering av vatten och avlopp
Binnebergsortens hembygdsförening Reparation av samlingslokalen Snuggebo
Värings Scoutkår Våga gå på dass - när det behövs
Värings Scoutkår Dikesrensning lägerängen