Arbetet med företagsklimatet går vidare

Företagsklimatet är en högt prioriterad fråga i Skövde kommun.

Kommunstyrelsens mål är att Skövde ska ha ett gynnsamt företagsklimat och vara attraktivt för redan etablerade företag, nya etableringar och expansion. Siktet är inställt på topp 30.

Handlingsplan

Det ska vara lätta att starta, driva och utveckla framgångsrika företag i kommunen. För att detta ska bli verklighet krävs gemensamma insatser. Därför håller vi nu på att ta fram en handlingsplan för förbättrar företagsklimat där synpunkterna från företagsbesöken som gjordes under den första delen av 2018 ligger som grund.

Via hemsidan och LinkedInkontot, Företagsklimat Skövde, kan du följa arbetet för ett bättre företagsklimat i Skövde kommun. I kommunens arbetsgrupp ingår representanter från näringslivsenheten, kontaktcenter, samhällsbyggnad, fastighetsservice, upphandlingsenheten, kommunikation, utbildning och MÖS. Näringslivsforum är referensgrupp.