Uppåt för Skövdes företagsklimat

Nu pekar kurvan återigen åt rätt håll

Företagsklimatet i Skövde utvecklas nu mycket positivt.  Efter ett antal år med fallande resultat visar nu Skövde en rekordförbättring och företagen i kommunen ger ett högre betyg på samtliga frågeområden i enkäten. Från fjolårets 3,4 höjs nu resultatet till 3,8 på en sexgradig skala. Detta visar Svenskt Näringslivs undersökning när den släpptes under tisdagen. 

Skövde kommun arbetar strategiskt med dessa frågor och under våren har bl.a. ett stort antal företagsbesök genomförts där samtal har förts och företagens synpunkter har framkommit.

- Mycket glädjande att utvecklingen nu går åt rätt håll säger Ramona Nilsson som är näringslivschef i Skövde kommun. Det positiva resultatet är ett bra avstamp. Nu blir det fullt fokus framåt tillsammans med Näringslivsforum, Cityföreningen och andra parter för att ytterligare stärka förutsättningarna för att driva företag i Skövde.

Handlingsplan

Arbetet med företagsklimatet sker kontinuerligt och målinriktat i kommunen. En handlingsplan ska nu tas fram med åtgärder som ska förbättra företagsklimatet. Bland annat ligger då de synpunkter som kom fram vid besöken och enkätsvaren från undersökningen  till grund för detta arbete. Näringslivsenheten leder detta arbete. 

Sammanfattande omdöme om företagsklimatet i Skövde kommun

Här är en bild från Svenskt Näringslivs enkät och under rubriken dokument hittar du mer statitik.