Internationella Handelsdagen

Internationella Handelsdagen uppdaterar dig och ditt företag om de senaste handelstrenderna och den svenska samt europeiska exportstrategin

Dagen bjuder på uppdatering kring de senaste handelstrenderna och omvärldsanalys, kontakter med experter inom internationell handel och nätverkande med såväl experter som andra företag. Årets event kommer att ha inspirerande talare kring handelstrender, en panel som diskuterar svensk exportstrategi samt seminarier med fokus på utvalda nyckelmarknader (USA, UK, Tyskland, Norge, Kina samt några tillväxtmarknader). Likaså kommer vi under dagen att ha en större yta där företagen kan träffa nyckelaktörer kopplade till internationell handel och specifika marknader. 

Arrangörer av dagen är samtliga aktörer som ingår i Exportcenter Västra Götaland: Västra Götalandsregionen, Almi, Business Sweden, Enterprise Europe Network, Business Region Göteborg, EKN/Exportkreditnämnden, SEK/Svensk Exportkredit, Swerea/Industriell Dynamik och Västsvenska Handelskammaren. 

Dagen genomförs den 28 febrauari i Göteborg.

Anmälan och mer information om eventet.