Bild på besökare i Made in Skövdes monter

Intensivt år för Made in Skövde

Och nu är det full fart in i 2018.

För åttonde året ställde Made in Skövde ut på Elmia Subcontractor i Jönköping. I år var det åtta företag från Skövde varav sju i en gemensam monter under namnet Made in Skövde.

Det har varit ett intensivt år för företagen i Made in Skövde. Förutom mässan har man haft inte mindre än åtta gemensamma aktiviteter under året. Dessa syftat till att lära känna varandras verksamheter så att man kan hjälpa varandra och bidra till att flera affärer tas hem till och stannar i Skövde. Samtliga utställande företag har även tagit fram en film som man gemensamt visade upp på mässan och samtliga filmer ligger på Made in Skövdes youtube-kanal.

Planeringen inför 2018 är redan igång med gemensamma resor, gemensamma affärskontaktsdagar och självklart kommer man även att ställa ut på mässan under 2018. I Mars 2018 kommer även Made in Skövde att finnas med på Tillväxtmorgonen som arrangeras av Swedbank där temat är industri. Då tillverkande företag ofta har mycket gemensamt så som kunder, kvalitetskrav, leveranser, material, maskiner och kompetenser finns hur mycket som helst att samlas kring och jobba vidare med. Samverkan, kunskap, kvalitet och moderin industriteknologi kännetecknar Made in Skövdes koncept.

Gå med du också

Samtliga tillverkande företag I Skövde kommun är välkomna att delta i samverkanplattformens aktiviteter. Vi är alla övertygade om att samarbetet leder både våra företag och Skövde som stad framåt.