Oförändrat resultat för Skövdes företagsklimat

Kurvan från Svenskt Näringslivs undersökning ligger på en stabil nivå för Skövde när företagen i kommunen har fått sätta betyg på företagsklimatet. Resultatet, som släpptes den 21 maj visar en marginell skillnad från 3,76 i fjol till 3,75 i år när det gäller det sammanfattande omdömet om företagsklimatet.

- Företagsklimatet i Skövde fortsätter att ligga på en stabil nivå, men vår ambitionen är dock högre. Det ska vara lätt att starta och driva företag här. Vi har ett fantastiskt näringsliv och många duktiga entreprenörer. Det måste vi ta hand om på bästa sätt, säger Ramona Nilsson, näringslivschef på Skövde kommun.

Handlingsplan för förbättrat företagsklimat
Skövde kommun har fortsatt att besöka ett stort antal företag, vilket skapar förståelse hos kommunen för bredden av näringslivets villkor och verklighet. Genom företagsbesöken har synpunkter på förbättringsinsatser tagits emot som tillsammans med enkätsvar från tidigare års undersökning av företagsklimatet fått ligga till grund för en kommunövergripande handlingsplan. I flera delar av handlingsplanen arbetar kommunen med Näringslivsforum och andra parter.

En konkret åtgärd från handlingsplanen är anslutningen till checklistorna på verksamt.se. Näringslivsenheten har börjat kommunicera allt som rör företagsklimat via LinkedIn-kontot ”Företagsklimat Skövde”. Ett arbete har påbörjats med syfte att förbättra samverkan mellan skola och arbetsliv. En av de punkterna som Skövde kommun förbättrat sitt resultat på i undersökningen är just hur företagarna upplever skolans attityder till företagande. Resultatet har i år höjts till 4,01 från fjolårets 3,93. Det pågår även ett arbete med att förbättra och förenkla e-tjänster inom olika områden.

- Ett starkt näringsliv är otroligt viktigt för att Skövde ska utvecklas positivt. Därför är ett bra företagsklimat en högt prioriterad fråga och vi jobbar ständigt med att förbättra förutsättningarna för att driva företag i Skövde, säger Katarina Jonsson, kommunstyrelsens ordförande.

Sammanfattande omdöme om företagsklimatet i Skövde
Bild från Svenskt Näringslivs enkätsvar. 

Sammanfattande omdöme företagsklimat