Bild på föreläsaren Christina Rickardsson och publik

Välbesökt tjejlunch

Den 22 november föreläste Christina Rickardsson för drygt 100 kvinnor i näringslivet.

Det är nu fjortonde året i rad som tjejlunchen arrangeras i samverkan mellan Lindströms bil, Swedbank och Skövde kommun. Målgruppen är kvinnor som driver egna företag eller har en ledande befattning inom näringslivet i Skövde och Skaraborg. 

Syftet med tjejlunchen är bl.a. att skapa förutsättningar för att träffas och byta erfarenheter, skapa nya kontakter och berätta om sitt företag. 

Föreläsningen

Christina Rickardsson bjöd på en gripande och inspirerande föreläsning. Hon föddes som Christiana Mara Coelho I Brasilien där hon bodde tillsammans med sin mamma i en grotta. När hon var åtta år gammal adopterades hon och hennes lillebror till ett välmående villaområde i vindeln, i Västerbotten. 
Christina vill med sin unika historia inspirera och skapa bättre förutsättningar för myndigheter, organisationer, företag och individer att utveckla sitt multikulturella arbete. Hon vill också öka förståelsen för olikheter, fördomar och kulturkrockar och därmed bygga broar som skapar dialog, tolerans och öppenhet i samhället. Med sin bakgrund och erfarenhet vill hon också aktivt arbeta för utsatta barn och främja barns rättigheter, med avstamp i Sverige och Brasilien.