Kommunens service och tillgänglighet

Råd och stöd till näringslivet kopplat till de områden där kommunen agerar myndighet. Det handlar framför allt om bemätande, attityder, tillgänglighet, tydlighet, effektivitet, information och utbildning

Grön Gul Röd
Genomförd
Grön
Pågående
Gul
Ej påbörjad
Röd
Status uppdateras kontinuerligt.

 

E-tjänster och ärendehantering

grönAnslutning till verksamhet.se - en digital checklista där Skövdes e-tjänster läggs till. 
Läs mer.

grönAnslutning till nationella bastjänster där kommunen får tillgång till grundläggande företagsuppgifter hos olika myndigheter, vilket gör att uppgifterna blir förifyllda, kompletta och korrekta i e-tjänsterna

rödBygga om e-tjänster för bygglov S-avisering vid nytt skeende i bygglovsärendet

rödSMS-avisering vid nya skeende i bygglovsärendet.

rödBoka bygglovshandläggare på nätet

gulChattfunktion i Kontaktcenter - förutsättningar undersöks.

rödUndersöka förutsättningar för "företagsingång" via Kontaktcenter

grönSvarsgaranti införs hos Miljösamverkan Östra Skaraborg.

grönE-tjänst för registrering av livsmedelsanläggningar. Till anmälan.

Utbildning för ökad kunskap

gulUtbildningskväll - att sälja till offentlig sektor. Datum bokat den 22/10.

gulUpphandlingsfrukostar med Sektor samhällsbyggnad och Sektor service. Datum bokat den 24/9.

gulInformation och utbildning om teman när näringslivet och kommunen bjuder in.
Läs mer!

rödUtbildning vid nystart av livsmedelsföretag och information om livsmedelskontroll.

Kartläggning

gulEntreprenadupphandlingar i Skaraborg kartläggs i syfte att sprida stora upphandlingar om det är möjligt.

gulKartläggning kring hur leverantörsdialog, d.v.s. föreberedande dialog inför upphandling, genomförs enligt upphandlingspolicyn.

gulProcesskartläggning av etableringsprocess. Läs mer.

Råd och stöd

gulUtredning av mobilt kommunkontor för att informera och hantera ärenden i yttertätorter och landsbygd.

grönMiljösamverkan Östra Skaraborg utbildar samtliga inspektörer inom motiverande samtal.

gulInsatser för fortsatt utveckling ocoh förbättring av kommunens service och gott bemötande. Läs mer.