Idéer om företagsklimatet i Skövde

  
 Här fyller du i dina idéer!
 De skickas till Skövde kommuns näringslivsenhet som tar med idéerna i det fortsatta arbetet med företagsklimatet.
  
För- och efternamn
E-post
Telefon
  
Min idé
 TACK FÖR ATT DU VILL VARA MED OCH FÖRBÄTTRA FÖRETAGSKLIMATET I SKÖVDE!


 Tryck på skicka-knappen!
 
 OBS! Det kan dröja en stund innan du får en bekräftelse!