Natur & miljö

I Skövde kommun finns påfallande många och stora naturrikedomar, många inpå den stadsbebyggda miljön och i vissa fall är områdena helt unika ur ett nationellt perspektiv.

Detta är en av anledningarna till att vi vill vara en ledande kommun i skapandet av ett modernt samhälle som är miljöanpassat, byggt på förnybara resurser och där ett tillväxtvänligt näringsliv kan verka i samklang med jordens klimatvillkor. På dessa sidor läser du om hur vi arbetar med att vårda naturen och göra det lättare att vara miljövänlig.

Aktuellt

Växterna som ingen vill ha – men som vi gärna vill veta var de växer!

Växterna som ingen vill ha – men som vi gärna vill veta var de växer!

Parkslide och Jätteloka är så kallade invasiva växter. De kan orsaka mycket stora skador på naturen, byggnader och även på oss människor, därför vill vi nu veta var de växer i vår kommun. 25 juni 2020
Vid brist på dricksvatten

Vid brist på dricksvatten

Här hittar du information om vad som gäller om din grävda brunn sinar, om det råder generell vattenbrist i kommunen, eller om det råder långvarig torka. 03 juni 2020
Miljöredovisning 2019

Miljöredovisning 2019

Hållbar samhällsutveckling är ett stort pussel att lägga. Både stora och små initativ behövs- tunga, tekniska investeringar lika väl som mjuka, beteendepåverkande värden. Alla delar bidrar till hållbar utveckling. Miljöredovisningen är ett sätt att lyfta olika miljöhändelser som under 2019 haft betydelse för Skövde. 14 maj 2020
Låna en eldriven lastcykel

Låna en eldriven lastcykel

Nu kan du återigen låna en av våra populära, eldrivna lastcyklar som hyrs ut via kommunens Kontaktcenter. 14 april 2020
Blufföretag utger sig för att arbeta för Skövde kommun

Blufföretag utger sig för att arbeta för Skövde kommun

Vid upprepade tillfällen har det kommit till kommunens kännedom att företag ringer och utger sig arbeta för kommunens räkning. Det här stämmer inte alltid. 01 april 2020
Fler nyheter
Bild
Bild
Bild
Bild