Vi avråder från att bada i Boulognersjön

Skövde kommun avråder från bad i Boulognersjön då prover har visat på förhöjda halter av bakterier i sjön. Varningsskyltar har satts upp vid badplatsen under eftermiddagen. Vi kommer att informera när vattnet är badbart igen.