Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Hästiglarna i Boulougner är ofarliga

Tyvärr sprids det emellanåt rykten om att vi har blodiglar i Boulognersjön, vilket inte stämmer. Blodiglar är ytterst sällsynta, så turen (eller oturen) att träffa på dessa blodsugare är ytterst liten.

Vad som däremot finns i var och varannan sjö är de harmlösa hästiglarna. Det är precis de iglar som finns i Boulognersjön. Dessa är helt ofarliga för människan och kan inte sätta sig fast och suga blod som blodigeln.

Fakta om hästiglar

Det finns 28 olika iglar i Sverige och de förekommer i alla sötvattendrag. Att de så tydligt syns i Boulognersjön beror på det klara vattnet. Hästiglar har sugmuskler i bägge ändar för att förflytta sig, men de bits alltså inte och kan heller inte sätta sig fast. Det är ingen fara att bada.

Hästigeln är helsvart med lite ljusare grön undersida och tydliga ringlika segment tvärs hela kroppen (blodigeln är även den svart, men med flera tydliga orangea längsgående streck).

Hästiglarnas föda består av små vattendjur som de slukar hela. Precis som daggmasken tillhör iglarna ringmaskarna. Det som kännetecknar ringmaskar är bland annat att kroppen består av ringlika segment, vilka tydligt framgår på hästigeln.