Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Ogräsbekämpning med hetvatten

Heatweed - miljövänlig ogräsbekämpning

Idag prövade vi hetvatten för att bekämpa ogräs. Kommunen gör ett test i Helensparken och runt Stadshuset denna sommar.

Heatweed är en miljövänlig ogräsbekämpning som sker med hjälp av hetvatten. Arbetssättet innebär både att vi inte får några förslitningsskador hos personalen och att vi inte behöver använda några kemiska bekämpningsmedel. Något som är bra för alla. Vi gör nu ett test på ett begränsat område för att kunna utvärdera arbetssättet.