Lekplatsen Kajsas kulle renoveras

Med start i juni 2018 renoveras lekplatsen Kajsas kulle på Juristvägen i Hentorp. Arbetet beräknas vara klart tidig höst.

Lekplatsen är idag mycket sliten och nedgången och följer inte dagens säkerhetsbestämmelser.

På skissen ser du hur den nya lekplatsen kommer se ut. Med både ny lekutrustning och upprustning av kringliggande miljöer kommer det finnas plats för både klassisk lek och naturlek. Hela området får bättre belysning för ökad tillgänglighet och trygghet.

Läs mer om Skövdes lekplatser här.