Otjänligt vatten i Boulognersjön

Vattnet i Boulognersjön är tyvärr otjänligt och går inte att bada i för tillfället. Vi kommer att uppdatera när det går att bada i sjön igen.

www.havochvatten.se/badplatsen kan du läsa mer om våra badplatsers kvalitet på vatten.