Nya lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 har återigen börjat öka i Västra Götaland. Därför inför nu smittskyddsläkaren rekommendationer som gäller från 17 februari till 14 mars. Det handlar bland annat om munskydd i kollektivtrafik och vissa inomhusmiljöer.

Läs mer

Organisation/förening

Som fastighetsägare eller förening finns det ett flertal åtgärder du kan göra för att sänka din energianvändning. Det mest väsentliga är dock att du för en dialog med hyresgästen och uppmärksammar problemen tidigt, eftersom förändrat beteende är en stor del i energieffektiviseringsarbetet. Men det går även att påverka fastighetens energianvändning genom renovering, investeringar och drift.

Som energi- och klimatrådgivare kan kommunen hjälpa er med att ta reda på hur stor den faktiska energianvändningen är i en byggnad är och vad den beror på. Kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning.

För fastighetsägare är kommunikationen med hyresgästerna ett utmärkt redskap för att utveckla ert energiarbete. Både för att överföra kunskap till hyresgästerna och driftorganisationen och för att åstadkomma besparingar. Med en aktiv dialog kan fel och brister i fastighetens installationer upptäckas på ett tidigt stadium och det går att med gemensamma krafter sänka energianvändningen. En sänkt energianvändning är något som kan komma båda parter till del genom sänkta kostnader och sänkt hyra.

Energi- och klimatrådgivningen hjälper mer än gärna till med det arbetet och erbjuder därför kostnadsfria föreläsningar och informationsmöten riktade till hyresgäster eller bostadsrättsföreningar. Föreläsningarna anpassas efter gruppen och har ett lättsamt upplägg. Kontakta oss för mer information!