Information om coronaviruset och covid-19

Skärpta råd gäller i Västra Götaland till och med 13 december. Läs mer

Sök stöd

Det finns ett investeringsstöd för den som vill investera i egna solceller. Stödet riktar sig till alla typer av aktörer som företag, offentliga organisationer, privatpersoner, bostadsrättsföreningar och stiftelser. Observera att stödet inte kan kombineras med ROT-avdraget. 

Investeringsstödet är idag 20 procent och det är länsstyrelsen som hanterar ansökan men ansökan görs via boverket. Mer information om stödet finns på Länsstyrelsens hemsida.

Ansökan om stöd ska ha kommit in innan projektet har påbörjats om ansökan görs av ett företag, offentlig organisation, bostadsrättsförening eller inom sex månader från det att projektet påbörjades om ansökan görs av en privatperson.

Eftersom det finns en kö rekommenderar vi att du skickar in din ansökan så fort du har underlag om hur stor anläggningen förväntas bli. Vänta inte tills den sitter på taket.