Nya lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 har återigen börjat öka i Västra Götaland. Därför inför nu smittskyddsläkaren rekommendationer som gäller från 17 februari till 14 mars. Det handlar bland annat om munskydd i kollektivtrafik och vissa inomhusmiljöer.

Läs mer

Fjärrvärme

I Skövde kommun levererar Skövde Värmeverk fjärrvärme. I detta avsnitt följer en kort presentation om begreppet fjärrvärme. Mer information hittar du på Skövde Värmeverks hemsida.

Fjärrvärme är när värme produceras utanför huset i ett separat värmeverk och sedan transporteras som varmt vatten i värmeisolerade rör till fastigheten. Väl i fastigheten används en värmeväxlare, placerad i en fjärrvärmecentral, för att föra över värmen från det varma vattnet till fastighetens interna värmesystem. Fjärrvärmen värmer alltså vatten till radiator-/golvvärmesystem och tappvarmvatten.

En fördel med fjärrvärme är att fjärrvärmecentralen varken luktar eller låter. Centralen behöver inte heller ses över särskilt ofta eftersom tekniken är enkel och driftsäkerheten är hög. Nackdelen är att när du väl installerat fjärrvärme kan du inte påverka valet av leverantör.

För att installera fjärrvärme behöver det finnas en fjärrvärmeledning i närheten av huset, inom 100 meter. Huset behöver även ha ett vattenburet värmesystem med radiatorer eller golvvärme. Finns inte det kan installationskostnaden bli väldigt hög eftersom du då även måste installera uppvärmningssystemet. I vissa fall behöver du även se över ventilationen i samband med konvertering till fjärrvärme, vilket ytterligare kan öka kostnaden för installationen.