Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Kriterier för uttagning

  • Vi eftersträvar en spridning när det gäller kön, ålder och boendeplacering. Detta för att få ett så brett underlag som möjligt när det kommer till statistiken och kunna jämföra om exempelvis olika bostadsområden har olika utmaningar.
  • Vid uttagningen döljs namnen för att ansökan ska vara anonym.
  • Stort fokus läggs på motiveringen till varför den sökande vill vara med och vilken typ av cykel som efterfrågas.