Platåbergens Geopark

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Platåbergens Geopark

Platåbergens Geopark

Just nu pågår arbetet för fullt inför ansökan 2019 om att etablera Sveriges första Unesco Global Geopark i platåbergslandskapet i Västergötland.

En geopark är ett område med en geologi som är av internationell betydelse - något som är unikt i världen. Det menar vi att vi har i platåbergslandskapet! Både platåbergen i sig, men även peneplanet, alltså urbergsytan som platåbergen vilar på, och de kvartärgeologiska istidsavsättningarna är speciella och borde uppmärksammas mer.

Den tänkta geoparken sträcker sig över nio kommuner; Trollhättan, Vänersborg, Grästorp, Lidköping, Götene, Skara, Mariestad, Skövde och Falköping. Grästorps kommun är projektägare.

Läs mer om projektet på webbplatsen  eller Facebooksidan.