Pågående arbeten

Här kan du läsa om hur och varför vi förändrar och förnyar Skövde. Projekten är indelade i kategorier för att underlätta för dig att hitta det du söker. Projekten kretsar kring utvecklingen av vår stadsmiljö, med vägar, gator och parker, hur vi förbereder för nya byggnader eller bostadsområden och förbättringar i de områden som redan finns.