Hundrastgårdar

Du kan rasta din hund i någon av våra fyra hundrastgårdar. Här kan du läsa mer om dessa och se vilka regler som gäller för dig som hundägare.

1. Hundrastgården utmed Vadsbovägen är anlagd på gräs. Kommer du dit i bil finns det parkeringsmöjligheter längst ner på Gudhemsgatan eller på parkeringsplatsen vid Radio Skaraborg.

2. Västra Skogsrovägen, Södra Ryd (där återvinningsstationen tidigare var placerad) är anlagd på grus.

3. I skogsmiljö i tallskogen mellan Insektsvägen och Myggvägen, Södra Ryd. Den nås via gång- och cykelvägar i området. Parkeringsmöjligheter finns vid Fjärilskolan.

4. Nyaste tillskottet är placerad öster om Elins Esplanad.

Det är fritt tillträde till hundrastgårdarna. Ett krav är att du plockar upp hundbajs och lägger i latrinen som finns där. Har du frågor eller synpunkter gällande rastgårdarna hör du av dig till Kontaktcenter.

Allmänna regler för hundägare

  • Hundar får inte vistas på kommunala friluftsbad eller på lekplatser
  • De måste vara kopplade i parker
  • När du rastar din hund ska du ta upp hundbajset för ökad trivsel
  • Utförligare regler gällande hundar hittar du i kommunens lokala ordningsföreskrifter

 

Hundlatriner

Vi får ofta önskemål om hundlatriner på sträckor där latriner saknas. Ansvaret att hålla rent efter sin hund åligger hundägaren och inte kommunen. Detta innebär att om det inte finns hundlatriner på en sträcka måste du som hundägare ta med dig påsen hem. Ytterligare hundlatrinkärl kommer inte att sättas upp i kommunen.

Det finns dock möjlighet att flytta en befintlig placerad hundlatrin till en ny plats. Då ska det vara en hundlatrin som inte används så frekvent. Vet du någon som inte används så mycket så tar vi tacksamt emot tips!