Skövdeföretag tillverkar egendesignad möbelgrupp till torget

Nu är det klart att Olby Design får uppdraget att tillverka den möbelgrupp som ska pryda Hertig Johans torg efter ombyggnationen.

Olby Design är en svensk möbeltillverkare som grundades 1980, med verkstad och huvudkontor i Skövde.

– Vi är väldigt glada för att Olby Design kommer tillverka möblerna och det känns extra roligt att gynna ett lokalt företag, säger Annelie Alsterhem, projektledare på Skövde kommun och ansvarig för ombyggnationen av torget. Vår åsikt är att Skövdeföretaget håller hög kvalitet i sina produkter och att den färdiga möbelgruppen kommer passa väl in med torgets övriga högkvalitativa materialval.

En möbelgrupp med många funktioner

Möbelgruppen är ritad av Moa och Tove från arkitektkontoret AndrénFogelström, i samarbete med Land Arkitektur AB, och är unikt designad efter torgets funktioner. Snett igenom möbelgruppen kommer ett diagonalt gångstråk att göra det enkelt för människor att passera förbi. Det innebär att möbelgruppen inte utgör någon barriär eller försämrar platsens tillgänglighet.

­­­– Den nya möbeln på Hertig Johans torg syftar till att skapa fler möten, säger Annelie Alsterhem. Tanken är att kunna använda den på många sätt; man kan både sitta för sig själv eller i större grupp, man kan sitta på ryggstödet eller halvligga i soffan. Och det är särskilt härligt att veta att möbeln inte återfinns på någon annan plats i världen!

På plats efter Matfestivalen

Eftersom det redan är mycket som är nytt med torget inför årets festival vill vi underlätta för arrangörerna genom att ha flexibla ytor så långt som möjligt. Därför kommer vi att vänta med att placera ut möbelgruppen till efter Matfestivalen, även om torget kommer vara färdigt att användas fullt ut under festivalhelgen.

Bilder och skisser

 

Vad händer i ombyggnationen framöver?

Arbetet med ombyggnationen av torget löper på som planerat, även om de stora snömassorna hade kunnat försenat arbetet. Torget kommer stå färdigt till Matfestivalen 2019 (sista helgen i augusti). Fram till dess är det många bitar som ska på plats. Nedan ser du några av dessa delarbeten.

  • Alla uteserveringar kommer kunna öppna som vanligt i april, i och med att markbeläggningen vid dessa ytor kommer vara färdig till dess
  • Statyerna i Livets brunn kommer restaureras och fräschas upp under våren
  • Innan invigning kommer även belysningen i fontänen att repareras och fortsättningsvis kommer Livets brunn vara belyst året runt
  • Cykelställ med plats för totalt cirka 35 cyklar kommer att tillkomma vid torget. Vi ser över fler platser för att skapa fler cykelparkeringar centrumnära

 

Läs mer om ombyggnationen av Vårt nya vardagsrum här. Mer information om invigningen av Hertig Johans torg kommer läggas ut när det närmar sig.