Torget Södra Ryd

Vi bygger nu om torget i Ryd för att många idag upplever det som otryggt, tomt och ovälkomnande. Målet med att bygga om torget är att skapa en ny central mötesplats som upplevs som funktionell, trygg och attraktiv. Torget ska användas av olika målgrupper och bidra till utveckling av stadsdelen. Tillsammans med invånarna i stadsdelen gör vi denna dröm till verklighet!

Hur blir det nya torget?

Vi vill skapa trygga och trivsamma mötesplatser samt öppna torget för fler grupper än de som är på torget idag. Torget får bland annat ny markbeläggning, ny belysning och färgglada papperskorgar. Vi vill skapa sittytor i olika nivåer och former med integrerad lekyta för att attrahera hela familjen att besöka torget.

Här kan du se de första skisserna på det nya torget. Förslaget ställs ut på biblioteket i Ryd under september månad. Du är välkommen att lämna synpunkter till biblioteket och medborgarservice i Ryd. I slutet av oktober kommer ett slutgiltigt förslag presenteras. 

Varför bygger vi om torget?

Torgytan är idag en stor öppen yta. Det finns ingen vidare gestaltning som gör det attraktivt eller unikt. Platsen är även avgränsad med stora betongsuggor, vilket försämrar tillgängligheten. Det finns inga naturliga ytor att stanna upp och mötas på. Idag används torget främst av vissa grupper, medan andra känner sig exkluderade och otrygga på platsen. Efter ombyggnationen vill vi att alla ska känna sig hemma på torget!

Vi bygger torget tillsammans!

När vi bygger om torget ligger stort fokus på dialog med invånarna i Södra Ryd. För att torget ska bli en plats där alla kan mötas och känna sig välkomna måste vi tillsammans komma fram till hur platsen blir som allra bäst. Fokusgrupper med invånare i stadsdelen genomförs för att ta tillvara på deras önskemål om torget, vad de anser om det idag samt hur de vill använda det i framtiden.

Tidplan

  • Januari-februari 2017: planering - klart
  • Februari-maj: dialog och förstudie - klart
  • Maj-augusti: gestaltning och skissarbete - klart
  • Juni-juli: tillfällig installation på torget - klart
  • September-oktober: projektering - klart
  • Maj 2018: upphandling - klart
  • Juni: förberedelsearbete
  • Juli-november: byggnation och utrustning på plats
  • Invigning december 2018

 

Här kan du läsa mer om det pågående arbetet med planprogrammet för Södra Ryd.