Socialt stöd

Skövde kommun har ett brett utbud av stöd och hjälp till människor i alla åldrar. Det kan handla om långvarigt eller kortare stöd till dig, din familj eller anhöriga.

Det kan gälla stöd till barnet, till tonåringen, att man känner oro kring missbruk eller har hamnat i en besvärlig ekonomisk situation. Vi ger också stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning.

Aktuellt

Föräldrastödsprogrammet Komet

Föräldrastödsprogrammet Komet

Har du mycket bråk och konflikter med din tonåring? Vill du få till en förändring, minska konflikterna och få det att fungera bättre hemma? Då kan föräldrastödsprogrammet Komet vara en hjälp. 07 januari 2020
Vi frågar - för att upptäcka våld i nära relation

Vi frågar - för att upptäcka våld i nära relation

Våld i nära relation är ett stort och vanligt samhällsproblem som kan drabba vem som helst. Därför kommer alla, från 18 år och uppåt, som besöker oss på socialtjänsten i Skövde under perioden 1 november 2019 - 31 januari 2020 att få frågan: Är eller har du blivit utsatt för våld i en nära relation? 30 oktober 2019
Vad tycker du om socialtjänsten?

Vad tycker du om socialtjänsten?

SKL genomför varje år en brukarundersökning i landets kommuner. I år är socialtjänsten i Skövde med i undersökningen. 03 oktober 2019
Orosanmälningar för barn och unga

Orosanmälningar för barn och unga

Nu kan du som är anmälningsskyldig personal eller privatperson anmäla orosärenden om barn som far illa via vår nya e-tjänst. 25 juni 2019
Fler nyheter