Socialt stöd

Skövde kommun har ett brett utbud av stöd och hjälp till människor i alla åldrar. Det kan handla om långvarigt eller kortare stöd till dig, din familj eller anhöriga.

Det kan gälla stöd till barnet, till tonåringen, att man känner oro kring missbruk eller har hamnat i en besvärlig ekonomisk situation. Vi ger också stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning.

Aktuellt

Föräldrastödsprogram ABC – Alla Barn i Centrum

Föräldrastödsprogram ABC – Alla Barn i Centrum

Har du barn i åldern 3-12 år? Vill du utvecklas i ditt föräldraskap och göra vad du kan för att ditt barn ska växa upp till en trygg och självständig individ? 16 augusti 2019
Orosanmälningar för barn och unga

Orosanmälningar för barn och unga

Nu kan du som är anmälningsskyldig personal eller privatperson anmäla orosärenden om barn som far illa via vår nya e-tjänst. 25 juni 2019
Ny uppdaterad Stöttepelare

Ny uppdaterad Stöttepelare

I foldern Stöttepelaren har Skövde kommun sammanställt de olika verksamheter och organisationer som nationellt och lokalt erbjuder stöd och stöttning. 12 juni 2019
BIFF Barn i Föräldrarnas Fokus

BIFF Barn i Föräldrarnas Fokus

Vårens BIFF kurser är nu avslutade. BIFF är en kurs för separerade föräldrar och sätter fokus på barnets behov och situation under och efter en separation. 03 maj 2019
Fler nyheter