Socialt stöd

Skövde kommun har ett brett utbud av stöd och hjälp till människor i alla åldrar. Det kan handla om långvarigt eller kortare stöd till dig, din familj eller anhöriga.

Det kan gälla stöd till barnet, till tonåringen, att man känner oro kring missbruk eller har hamnat i en besvärlig ekonomisk situation. Vi ger också stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning.

Aktuellt

Har du barn som går i årskurs 7, 8 eller 9?

Har du barn som går i årskurs 7, 8 eller 9?

Forskning visar att allt fler ungdomar har drogliberala attityder. Många tror till exempel att det inte är skadligt med cannabis, och att det inte är så farligt att prova. 01 april 2020
Stöd vid våld i nära relation

Stöd vid våld i nära relation

De personer som lever med våld i nära relation är extra utsatta i krissituationer och riskerar att fara illa vid en isolering i hemmet som coronaviruset och covid-19 eventuellt kan innebära. Skövde kommun arbetar aktivt med att upptäcka, hjälpa och förebygga våld i nära relation. 26 mars 2020
Vi frågar - för att upptäcka våld i nära relation

Vi frågar - för att upptäcka våld i nära relation

Våld i nära relation är ett stort och vanligt samhällsproblem som kan drabba vem som helst. Därför kommer alla, från 18 år och uppåt, som besöker oss på socialtjänsten i Skövde under perioden 1 november 2019 - 31 januari 2020 att få frågan: Är eller har du blivit utsatt för våld i en nära relation? 30 oktober 2019
Vad tycker du om socialtjänsten?

Vad tycker du om socialtjänsten?

SKL genomför varje år en brukarundersökning i landets kommuner. I år är socialtjänsten i Skövde med i undersökningen. 03 oktober 2019
Fler nyheter