Socialt stöd

Skövde kommun har ett brett utbud av stöd och hjälp till människor i alla åldrar. Det kan handla om långvarigt eller kortare stöd till dig, din familj eller anhöriga.

Det kan gälla stöd till barnet, till tonåringen, att man känner oro kring missbruk eller har hamnat i en besvärlig ekonomisk situation. Vi ger också stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning.

Aktuellt

Spela roll!

Spela roll!

Spela Roll är en årlig kampanj som innehåller en uppmärksamhetsvecka som betonar vikten av tidig upptäckt och insatser för att hjälpa barn som påverkas negativt av vuxnas alkoholkonsumtion. Kampanjen infaller under vecka 7 (11-17 februari 2019). 11 februari 2019
Stödjande samtal för barn och unga, utifrån branden i Södra Ryd

Stödjande samtal för barn och unga, utifrån branden i Södra Ryd

Känner ditt barn oro efter branden i Södra Ryd eller är du tonåring och känner dig orolig? Då kan du kontakta socialtjänsten i Skövde. Vi erbjuder stödjande samtal för barn och unga, enskilt eller i grupp. 21 januari 2019
Utökade hembesök

Utökade hembesök

Skövde Barnmorskemottagning, Familjecentralen/Barnavårdscentralen i Södra Ryd erbjuder utökade hembesök till alla föräldrar som får sitt första barn och bor i Södra Ryd. 08 januari 2019
Föräldrastödsprogram ICDP- Vägledande samspel

Föräldrastödsprogram ICDP- Vägledande samspel

Om du har barn i åldrarna 0-6 år och vill utvecklas i din föräldraroll, så kan detta vara en grupp för dig. 08 november 2018
Fler nyheter