Socialt stöd

Skövde kommun har ett brett utbud av stöd och hjälp till människor i alla åldrar. Det kan handla om långvarigt eller kortare stöd till dig, din familj eller anhöriga.

Det kan gälla stöd till barnet, till tonåringen, att man känner oro kring missbruk eller har hamnat i en besvärlig ekonomisk situation. Vi ger också stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning.

Aktuellt

Vad tycker du om socialtjänsten?

Vad tycker du om socialtjänsten?

SKL genomför varje år en brukarundersökning i landets kommuner. I år är socialtjänsten i Skövde med i undersökningen. 03 oktober 2019
Presentkort på familjerådgivningen

Presentkort på familjerådgivningen

Familjerådgivningen satsar nu extra på Skövdes nyblivna föräldrar. Vi ser vikten av att vårda relationen i ett tidigare skede, att därmed stå bättre rustade att möta de utmaningar som kan uppstå i och med föräldraskapet. 30 september 2019
Orosanmälningar för barn och unga

Orosanmälningar för barn och unga

Nu kan du som är anmälningsskyldig personal eller privatperson anmäla orosärenden om barn som far illa via vår nya e-tjänst. 25 juni 2019
Ny uppdaterad Stöttepelare

Ny uppdaterad Stöttepelare

I foldern Stöttepelaren har Skövde kommun sammanställt de olika verksamheter och organisationer som nationellt och lokalt erbjuder stöd och stöttning. 12 juni 2019
Fler nyheter