Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår fortfarande i Västra Götaland. Därför förlängs de skärpta rekommendationerna till och med 2 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik och att fortsätta arbeta hemma.

Läs mer

Socialt stöd

Skövde kommun har ett brett utbud av stöd och hjälp till människor i alla åldrar. Det kan handla om långvarigt eller kortare stöd till dig, din familj eller anhöriga.

Det kan gälla stöd till barnet, till tonåringen, att man känner oro kring missbruk eller har hamnat i en besvärlig ekonomisk situation. Vi ger också stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning.

Aktuellt

Regional satsning, mobiliseringsarbete kring området cannabis

Regional satsning, mobiliseringsarbete kring området cannabis

De senaste åren har användning av tobak och alkohol minskat bland unga. För narkotika märks inte samma positiva utveckling, utan snarare en mer positiv attityd till cannabis. 19 mars 2021
Förälder till en tonåring?

Förälder till en tonåring?

Ta chansen att utveckla ditt föräldraskap och delta samtidigt i en studie om föräldragrupper och online-stöd. 16 februari 2021
Utbildning Ansvarsfull alkoholservering

Utbildning Ansvarsfull alkoholservering

Utbildningen Ansvarsfull alkoholservering har genomförts och utifrån rådande pandemi, genomfördes den digitalt. Målgruppen för denna utbildningsinsats var Skövdes krogpersonal, styrelsen för Skövdes Sexmästeri samt vaktbolag. 15 februari 2021
Grupp för dig som nyligen separerat

Grupp för dig som nyligen separerat

Familjerådgivningen planerar just nu för att starta en ny gruppverksamhet för dig som nyligen separerat. 10 februari 2021
Fler nyheter