ANDT på schemat

Under läsåret 21/22 drar Skövde kommun igång en satsning för att motverka drogliberala attityder hos unga.


För att möta upp i tid börjar det här förebyggande arbetet redan i årskurs 5 och pågår sedan t.o.m. årskurs 2 på gymnasiet. Innehållet i det eleven möter anpassas efter ålder så att den möter rätt insats vid rätt tidpunkt i livet.

Skolpersonalen har fått tillgång till ett metodmaterial, ”ANDT på schemat”, som CAN, centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning står bakom. Förkortningen ANDT står för alkohol, narkotika, doping och tobak och materialet uppmuntrar till att integrera undervisningen om droger i flera skolämnen. Det handlar om att göra eleverna delaktiga i diskussioner och värderingsövningar, men även om att få kunskap om droger och träna på att tänka källkritiskt.

Det är viktigt att våga prata om droger även om det är svårt för vuxna att hänga med i den snabba utvecklingen! För skolpersonal och vårdnadshavare kommer det att erbjudas föreläsningar för att fylla på med kunskaper om framför allt cannabis, som det finns många drogliberala åsikter om men i högsta grad kan påverka ungas utveckling.

Mvh
Jenny Aronsson, drogförebyggande samordnare
Catharina Ejdebäck Brinck, ANDT-pedagog
Skövde kommun