Bild på händer

Problem med alkohol eller narkotika? Är du anhörig?

I september startar gruppverksamheter där du kan få stöd!

Anhöriggrupp missbruk

Är du anhörig/vän till någon med missbruks- eller beroendeproblematik? Vår erfarenhet säger att många som får möjlighet att prata med andra människor, i liknande situation, upplever det som befriande. Under hösten planerar vi att starta en anhöriggrupp. Gruppen startar 30 september 2021 och innefattar cirka 10 träffar. Vi kommer att träffas torsdagar kl. 16:00-18:00.

Deltagandet är kostnadsfritt och självklart har gruppledarna tystnadsplikt. Stödet ges som en serviceinsats, vilket bland annat innebär att du inte registreras i socialtjänstens register.

Återfallsprevention

Vill du lära sig strategier och handfasta metoder för att kunna leva ett nyktert och drogfritt liv och/eller förebygga återfall. Tisdagen den 28 september 2021 startar en grupp i återfallsprevention.  

Vi kommer att träffas vid 10 tillfällen, tisdagar kl. 14:00-16:00.

Deltagandet är kostnadsfritt och självklart har gruppledarna tystnadsplikt. Stödet ges som en serviceinsats, vilket bland annat innebär att du inte registreras i socialtjänstens register.

Sista anmälningsdag 3 september  

För anmälan och mer information om kursen kontakta stödcenter Allén på telefon 0500-497317 eller via e-post: SK-FN-SSO-Serviceinsatser-Vuxen@skovde.se