Återfallsprevention startar 12/4

Vill du lära dig strategier och handfasta metoder för att kunna leva ett nyktert och drogfritt liv och/eller förebygga återfall. Den 12/4 startar en kurs i återfallsprevention. Vi träffas vid 10 tillfällen, onsdagar kl. 14:00-15:30 på södra Trängallén 1.

För anmälan och frågor kontakta stödcentrum missbruk Allén på telefon 0500-49 73 17 eller Eva-Lotte på telefon 0500-49 85 81.

Återfallsprevention syftar till att förebygga återfall i missbruk. Deltagaren bör ha ett bestämt mål med sin nykterhet/drogfrihet för att kunna tillgodogöra sig kursen. Det är ett erbjudande till deltagaren om att testa nya strategier i livet. I kursen får vi lära oss att våra tankar styr vårt beteende och vårt beteende i sin tur påverkar våra tankar. Under kursen pratar vi bland annat om att hantera tankar på alkohol/droger, att hantera sug och planera för nödsituationer. 

För att delta i kursen krävs:

  • Att deltagaren har påbörjat sin nykterhet/drogfrihet innan kursstart.
  • Att deltagaren är nykter/drogfri under de 10 veckor som kursen pågår. Detta för att få tillgång till en opåverkad hjärna då det är våra tankar vi ska arbeta med.
  • En önskan om att vilja förändra och jobba med sig själv och sitt beteende.
  • Att deltagaren har grundläggande läs- och skrivfärdigheter.
  • Att deltagaren deltar aktivt under träffarna och gör hemuppgifter för att uppnå bästa effekt.