BIFF (Barn I Föräldrars Fokus) - Ny kursstart på gång!

BIFF är en kurs för separerade föräldrar, med fokus på barnets behov och situation under och efter en separation.

En fråga som följer med under hela utbildningen, som omfattar tre kvällar, är:

”Vad kan jag göra för att underlätta för mitt/mina barn”.

Teori kring barns utveckling, anknytningsbehov mm varvas med gruppsamtal kring frågor som väcks. I utbildningen tas också upp barns rättigheter, lagstiftning kring barn och familj samt barnkonventionen. Men kanske är det samtalen med de andra som befinner sig i samma situation som upplevs som mest givande.

Verkar det intressant för dig eller någon du känner?
Ny kursstart den 14 april 2020.

Välkommen att kontakta familjerådgivningen för mer information, 0500-49 87 04, eller anmäl ditt intresse via denna länk.