Vi vill veta vad du tycker!

Din hjälp behövs! I vår verksamhet vill vi att du ska känna dig hörd och sedd.

Du som besöker sektor socialtjänst under september och oktober kommer att få frågan om att delta i en brukarundersökning som Skövde kommun gör tillsammans med Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Vi uppmuntrar dig att svara på undersökningen.
Dina svar spelar en avgörande roll. Genom att delta ger du oss möjligheten att förbättra och förändra vårt arbete.


Tack för din hjälp!