Närbild på Cecilia Grefve

Cecilia Grefve besökte Skövde

Den nationella samordnaren för den sociala barn och ungdomsvården, Cecilia Grefve, besökte tillsammans med ämnessakkunnig Petra Rinman Skövde under torsdagen.

På regeringens uppdrag ska de besöka 50 kommuner med syftet att föra en dialog kring kvaliteten i den sociala barnavården. Frågor som togs upp under besöket var barn och ungas delaktighet vid insatser från socialtjänsten, socialsekreterarnas arbetssituation och svårigheten att rekrytera socialsekreterare.

Från Skövde kommun fanns bland annat med representanter från socialnämnden, sektor socialtjänst, barn och utbildningsnämnden, sektor barn och utbildning, kommunrevisionen, samt kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören.

Foto: Sören Andersson