Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

E-tjänst för dödsboanmälan

Dödsboanmälan är en förenklad form av bouppteckning, och finns nu som e-tjänst.

Man kan göra en dödsboanmälan om tillgångarna i dödsboet inte är mer än kostnaden för begravning och andra utgifter i samband med dödsfallet.
Du hittar e-tjänsten via denna länk där du också kan läsa mer om dödsboanmälan

https://www.skovde.se/socialt-stod/Dodsboanmalan/