E-tjänst för dödsboanmälan

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

E-tjänst för dödsboanmälan

Dödsboanmälan är en förenklad form av bouppteckning, och finns nu som e-tjänst.

Man kan göra en dödsboanmälan om tillgångarna i dödsboet inte är mer än kostnaden för begravning och andra utgifter i samband med dödsfallet.
Du hittar e-tjänsten via denna länk där du också kan läsa mer om dödsboanmälan

https://www.skovde.se/socialt-stod/Dodsboanmalan/