Familjecentralerna Kärnan och Symfoni

Familjecentralernas ordinarie verksamheter är tillsvidare stängt pga Corona Pandemin. Viss ute verksamhet på avstånd erbjuds se närmare information på respektive familjecentrals Facebook sida: Familjecentralen Kärnan och Familjecentralen Symfoni.