Förälder till en tonåring?

Ta chansen att utveckla ditt föräldraskap och delta samtidigt i en studie om föräldragrupper och online-stöd. Studien fortsätter även hösten 2022.

Alla föräldrar, bonusföräldrar eller andra vuxna som lever med tonåringar hemma kan nu anmäla sig till ett forskningsprojekt som leds av Karolinska institutet. I projektet kommer deltagarna antingen att delta i en föräldragrupp som kallas ABC tonår eller gå en kurs online som kallas Föräldrawebben.

I Föräldrawebben har alla deltagare under kursens gång kontakt via chat med en föräldraguide från Skövde kommun. Syftet med både ABC tonår och Föräldrawebben är att stärka relationen mellan förälder och tonåring och bidra till att tonåringen mår bra.

Forskarna kommer att dra lott för att avgöra om anmälda deltagare ska delta i ABC tonår eller Föräldrawebben. Innan och efter studien kommer alla deltagare och även de tonåringar som vill svara på enkäter online.

När är träffarna i ABC-tonår?
Om du skulle hamna i gruppen som ska delta i ABC-tonår kommer träffarna starta hösten 2022. Följande måndagar gäller (17.00 - 19.30):
3, 10, 17, och 24 oktober 


Var äger träffarna rum?
Deltagarna i ABC-tonårsgruppen kommer att träffas på följande ställe:
SLA – huset, Garpastigen 7

Vill du veta mer?

Gå till www.ipsykologi.se/13-19 för mer information och möjlighet att anmäla dig till projektet!