Förälder till en tonåring?

Ta chansen att utveckla ditt föräldraskap och delta samtidigt i en studie om föräldragrupper och online-stöd.

Alla föräldrar, bonusföräldrar eller andra vuxna som lever med tonåringar hemma kan nu anmäla sig till ett forskningsprojekt som leds av Karolinska institutet. I projektet kommer deltagarna antingen att delta i en föräldragrupp som kallas ABC tonår eller gå en kurs online som kallas Föräldrawebben.

I Föräldrawebben har alla deltagare under kursens gång kontakt via chat med en föräldraguide från Skövde kommun. Syftet med både ABC tonår och Föräldrawebben är att stärka relationen mellan förälder och tonåring och bidra till att tonåringen mår bra.

Forskarna kommer att dra lott för att avgöra om anmälda deltagare ska delta i ABC tonår eller Föräldrawebben. Innan och efter studien kommer alla deltagare och även de tonåringar som vill svara på enkäter online.

När är träffarna i ABC-tonår?
Om du skulle hamna i gruppen som ska delta i ABC-tonår kommer träffarna att äga rum följande tider:

På grund av pandemin är studien nu framflyttad till höstterminen 2021. Följande datum gäller:
13/9, 27/9, 11/10 och den 25/10.


Var äger träffarna rum?
Deltagarna i ABC-tonårsgruppen kommer att träffas på följande ställe:
SLA – huset, Garpastigen 7

Vill du veta mer?

Gå till www.ipsykologi.se/13-19 för mer information och möjlighet att anmäla dig till projektet!