Föreläsning - Att möta drogliberala attityder, 28/10

Välkommen till en kostnadsfri föreläsning där du får lära dig mer om cannabis, den vanligaste drogen bland våra ungdomar och en möjlig inkörsport till andra droger.

Målgrupp: Föreläsningen riktar sig till dig som har barn i åldern 11-18 år eller träffar unga i ditt yrke.

Föreläsaren Amelie Andersson är socionom och har de senaste åren framför allt ägnat sig åt att sprida kunskap i narkotikafrågor bland vuxna som möter ungdomar.

Klicka här för att läsa mer och anmäla dig.