Föreläsningar om psykossjukdomar

Är du närstående till någon med psykisk ohälsa? Socialpsykiatrin i Skövde erbjuder under våren två informativa och stödjande träffar för dig som anhörig. Dessa tillfällen är utformade för att ge både kunskap och möjligheter att dela erfarenheter och prata med andra i samma situation.

Vi rekommenderar att du deltar i båda föreläsningarna, men det är även möjligt att anmäla sig till enbart en av dem.

21 mars: Information om psykossjukdomar

En föreläsning som ger kunskap och förståelse om psykossjukdomar och hur det kan vara att drabbas.

Tid: 16:00 - 18:00
Plats: Socialförvaltningen, Mariestadsvägen 101, Skövde.

Observera att antalet platser är begränsat och du behöver anmäla dig till fn-sk-sso-anhorigstod_sso@skovde.se.

16 maj: Att vara närstående till någon som har en psykossjukdom

Här fokuserar vi på din upplevelse och hur du kan ta hand om dig själv samtidigt som du stöttar din närstående.

Tid: 16:00 - 18:00
Plats: Socialförvaltningen, Mariestadsvägen 101, Skövde.

Observera att antalet platser är begränsat och du behöver anmäla dig till fn-sk-sso-anhorigstod_sso@skovde.se.