Har du barn som går i årskurs 7, 8 eller 9?

Forskning visar att allt fler ungdomar har drogliberala attityder. Många tror till exempel att det inte är skadligt med cannabis, och att det inte är så farligt att prova.

Vårdnadshavares/föräldrars åsikter och kunskaper är viktiga, det är du som har störst möjlighet att påverka och stötta ditt barn i olika val. 

Vi gör nu en undersökning om hur föräldrar vill få information om cannabis, för att bland annat kunna besvara frågor som deras barn kan ha. Vi skulle vara tacksamma om du vill hjälpa oss med denna undersökning, genom att besvara en enkät med några korta frågor. Enkäten hittar du här.

Tack på förhand och vänliga hälsningar från kommunens Drogförebyggande samordnare, 0500-49 80 00

Denna satsning, för att höja kunskapsnivån om cannabis, görs i samarbete med Länsstyrelsen och forskare. Du hittar mer information om detta här.