Händer på jordgloben

Föräldrastödsprogram ICDP- Vägledande samspel

Om du har barn i åldrarna 0-6 år och vill utvecklas i din föräldraroll, så kan detta vara en grupp för dig.

Sektor socialtjänst erbjuder kommunens invånare en föräldrakurs som utgår från ett samspelsprogram som heter ICDP - vägledande sampel. Gruppen består av en mindre grupp föräldrar och två utbildade ICDP vägledare som träffas vid sex tillfällen á 2 timmar på kvällstid samt en återträff.  Träffarna är kostnadsfria.Vägledande samspel är ett förhållningssätt som har som mål att stimulera och utveckla ett positivt samspel mellan vuxna och barn. Mer information om ICDP och hur man anmäler sig hittar du här.