Händer på jordgloben

ICDP- Vägledande samspel

Föräldrastödsprogram ICDP-Vägledande samspel. På familjecentralen Symfoni finns det möjlighet att delta i vägledningsgrupper för föräldrar med barn i åldrarna 0-6 år. Vi planerar att starta höstens grupp i början av oktober.

Vi utgår från ett samspelsprogram som heter ICDP - Vägledande samspel. Gruppen består av cirka åtta föräldrar och två utbildade ICDP vägledare som träffas vid sex tillfällen på kvällstid samt en återträff. Vägledande samspel är ett förhållningssätt som har som mål att stimulera och utveckla ett positivt samspel mellan vuxna och barn. Mer information om ICDP och hur man anmäler sig hittar du här.