Händer på jordgloben

Föräldrastödsprogram ICDP- Vägledande samspel

Om du har barn i åldrarna 0-6 år och vill utvecklas i din föräldraroll, så kan detta vara en grupp för dig.

Sektor socialtjänst erbjuder kommunens invånare en föräldrakurs som utgår från ett samspelsprogram som heter ICDP - vägledande sampel.
Vägledande samspel är ett förhållningssätt som har som mål att stimulera och utveckla ett positivt samspel mellan vuxna och barn.

Din medverkan kommer att vara en tillgång i gruppen då vi kommer att byta erfarenheter och prata om vardagliga situationer och om hur det är att vara förälder idag.

 Gruppen består av en mindre grupp föräldrar och två utbildade ICDP vägledare som träffas vid sex tillfällen á 2 timmar på kvällstid samt en återträff. Träffarna är kostnadsfria.

Nästa kurs startar tisdagen den 29 september (17.30-19.30)

Träffarna anpassas utifrån Covid-19
För att kunna hålla ett tryggt avstånd kommer grupperna under hösten
ha ett maxantal på 6 föräldrar samt 2 gruppledare.

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer i att stanna hemma vid minsta symptom på smitta och att ha varit symptomfri minst i 2 dygn för att delta under träffarna.

 Mer information om ICDP och hur man anmäler sig hittar du här.