ICDP vägledande samspel

Föräldrastödsprogram ICDP- Vägledande samspel. Om du har barn i åldrarna 0-6 år och vill utvecklas i din föräldraroll, så kan detta vara en grupp för dig.

Vägledande samspel är ett förhållningssätt som har mål att stimulera och utveckla ett positivt samspel mellan vuxna och barn. 

Din medverkan kommer att vara en tillgång i gruppen då vi kommer  att byta erfarenheter och prata om vardagliga situationer och om hur det  är att vara förälder idag. Gruppen består av en mindre grupp föräldrar och två utbildade ICDP vägledare som träffas vid sex tillfällen à 2 timmar på kvällstid samt en återträff. Kursen är kostnadsfri.

Nästa kurs beräknar vi starta onsdagen den 13 oktober kl 17.30 -19.30. 

Är du intresserad och vill veta mer om ICDP, klicka på länken till höger. För att anmäla dig, klicka på länken till höger eller hör av dig till oss på Symfoni på telefon nummer  079-060 60 98 el 072-225 47 06.