Idag lanserar socialförvaltningen två nya e-tjänster

Nu kan du förbereda din ansökan om ekonomiskt bistånd och fylla i en förfrågan om kontakt via e-tjänst

Nu erbjuder socialförvaltningen två nya e-tjänster till alla medborgare. Via en av
e-tjänsterna kan man förbereda och fylla i en ansökan om ekonomiskt bistånd. Den andra tjänsten är en "förfrågan om kontakt" där man via vår e-tjänst kan initiera en kontakt med socialförvaltningen, gällande  barn, vuxna och personer med ett psykiskt funktionshinder. Samtliga e-tjänster kräver att man loggar in med e-legitimation.

För att nå våra etjänster klicka på socialt stöd till höger.

etjänster