Har du funderingar eller känner dig orolig utifrån den kritik som framkommit kring socialpsykiatrin?

Då är du välkommen att ringa oss och få svar på dina frågor. Det kan gälla din egen situation eller om du är anhörig till någon som får stöd inom socialpsykiatrin.

Det har i veckan riktats kritik mot socialpsykiatrin i Skövde kommun. Detta är något som vi tar på största allvar och som vi kommer att undersöka och arbeta vidare med.

Om du känner oro kring det som har skrivits så får du gärna höra av dig till oss så kan vi svara på dina frågor. Du kan nå oss på telefonnummer 0500-49 73 22.