Bild på pussel

Någon behöver dig!

Att göra en insats för barn och unga eller vuxna i behov av socialt stöd.

Sektor socialtjänst i Skövde märker tydligt av att allt fler privatpersoner vill engagera sig för olika grupper som är i behov av andras stöd.Sektor socialtjänst behöver bland annat tillgång till personer som vill ta uppdrag som; familjehem, kontaktfamiljer, kontaktpersoner, särskild förordnade vårdnadshavare, språkvänner och godemän.

Som familjehem öppnar man sitt hem för ett barn. Familjehemmets uppgift innebär att skapa en trygg och stabil tillvaro för barnet i sitt hem.

Som kontaktfamilj öppnar man sitt hem för ett barn som behöver stöd en eller flera helger i månaden.

Som kontaktperson engagerar du dig i någon som behöver extra stöd i vardagen. Det kan gälla både barn och unga eller vuxna. Att vara kontaktperson är ungefär som att vara en bra vän.

Alla ensamkommande barn behöver en ställföreträdare. Under asyltiden fullgörs uppgiften av en god man. När barnet får uppehållstillstånd har barnet behov av en juridisk ställföreträdare. Den uppgiften fullgörs av en särskild förordnad vårdnadshavare.

Som språkvän hjälper du en nyanländ att språkträna i ett vardagssammanhang. Nyanlända vill också veta mer om det dagliga livet i Sverige. Du kan också förmedla sådant som vardagsliv och svenska koder, genom att göra en frivilliginsats som språkvän.

Om du redan nu vet att du vill göra en insats eller om du vill ställa frågor är du välkommen att ringa till Peter Alfh, på telefonnummer 072-5554297, vardagar kl. 8.00-17.00.

Vill du vara med?

Varmt välkommen!