Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Är du orolig? Kontakta oss för stöd

Många känner just nu en stor oro över det som händer i vårt samhälle. De flesta av oss befinner oss hemma betydligt mer. Några är helt isolerade. När vi känner oro och upplever isolering finns det en stor risk att få andra problem.

  • Känner du oro för din ekonomi?
  • Har du problem med alkohol, droger eller spel?
  • Är du eller någon du känner utsatt för våld?

Tveka inte att höra av dig. Kontakta socialtjänsten om du eller någon du känner behöver stöd och hjälp. Vi nås på telefonnummer 0703-524227 vardagar kl- 8-16 eller via kommunens kontaktcenter på telefon 0500-49 80 00. Övrig tid kan du nå oss genom någon av socialtjänstens e-tjänster .