Orosanmälningar för barn och unga

Nu kan du som är anmälningsskyldig personal eller privatperson anmäla orosärenden om barn som far illa via vår nya e-tjänst.

Du kan läsa mer om orosanmälan via länken nedan, på samma sida finns även länken till vår e-tjänst.

Orosanmälningar barn och unga