Bra start för små Skövdebor

Projektet ”bra start för små Skövdebor” fortsätter

Under några år har familjerådgivningen med hjälp av BVC delat ut presentkort på ett gratis förebyggande samtal på familjerådgivningen till alla nyblivna föräldrar i Skövde.

Detta är en satsning inom familjerådgivningens förebyggande arbete med målet att främja en god uppväxtmiljö för ”små Skövdebor”. Genom att vårda relationen i ett tidigt skede kan man som föräldrar stå bättre rustad att möta de utmaningar som kan uppstå i och med föräldraskapet. Projektet har fallit väl ut och ett tiotal föräldrar har hittills använt sitt presentkort. Presentkortet gäller under två år så det finns tid och utrymme att boka för många fler!

Nu har vi glädjande nog genom statliga medel kunnat köpa in material som möjliggör fortsättning under ytterligare två år. ”Goodybagen”, som presentkortet förmedlas i, innehåller, förutom själva kassen med Skövde kommuns logga, en reflex, en skrift om relationen och familjelivet och en babymössa med texten ”Jag är Skövdes framtid”. Kassen delas ut av sköterskorna på BVC vid tremånadsbesöket.

Är du förälder till ett litet barn (född efter 1/7 2019) och bor i Skövde kommun men inte fått kassen? Kontakta din sköterska på BVC och fråga så kan du säkert få en du också!
Eller ring familjerådgivningen 0500-498704