Regional satsning, mobiliseringsarbete kring området cannabis

De senaste åren har användning av tobak och alkohol minskat bland unga. För narkotika märks inte samma positiva utveckling, utan snarare en mer positiv attityd till cannabis.

Jenny Aronsson, drogförebyggande samordnare och Maria Thurén, förebyggande ungdomssamordnare i Skövde kommun har under tidsperioden januari 2020 till mars 2021 deltagit i en FoU-cirkel (forskning och utveckling). Detta med syfte att utveckla det lokala förebyggande arbetet mot cannabis. Denna FoU-cirkel har finansierats av Länsstyrelsen Västra Götaland och har letts av följande två cirekelledare:

Jenny Rangmar, doktor i psykologi. Arbetar som forskare på FoU i Väst vid Göteborgsregionen.

Mattias Gullberg, legitimerad psykoterapeut och handlare i psykosocialt arbete. Arbetar som universitetsadjunkt på Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet.

Det har varit ett spännande arbete och det har varit ett flertal kommuner i Västra Götalands län som deltagit. Samtliga deltagare arbetar på något sätt med frågor som rör ungdomar och droger.

Skövde kommun har undersökt delar kring cannabisområdet med koppling till föräldraperspektivet. Målgruppen för vår undersökning har varit föräldrar som har barn i årskurs 7, 8 och 9. Syftet har varit att ta reda på var föräldrar vill få information om cannabis och på vilket sätt föräldrarna vill få detta presenterat.

” Vi är stolta och glada över denna undersökning och den ger en riktning för kommunens fortsatta drogförebyggande arbete, vilket ska bli kul att utveckla” uppger Jenny och Maria.

Undersökning är pubicerad i en rapportsamling och vill du ta del av den och lära mera, så hittar du den på Länsstyrelsens webbplats:

www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/tjanster/publikationer Rapportnummer 2021:04