Spela Roll - Kampanjvecka 2018

De glömda barnen - Seminariedag

Detta är en kampanj som uppmärksammar barn som påverkas negativt av att vuxna i deras närhet dricker för mycket eller använder andra droger. Kampanjen pågår i hela världen under vecka 7 (12-18 februari 2018).

I Sverige genomfördes uppmärksamhetsveckan för första gången år 2011. Varje år riktas kampanjen mot en specifik målgrupp som är viktig för barn som påverkas av vuxna som dricker för mycket. Årets kampanj 2018, riktar sig till de som arbetar inom förskolan. Vikten av de samlade krafterna inom skolans värld lyfts fram för att nå och stötta så många barn som möjligt. Pedagoger och all personal på förskolan är viktiga resurser och därför sprids kunskap om barns situation samt bra metoder för samverkan och kraftsamling.

Den 15 februari 2018 bjuder nätverket De Glömda Barnen Västra Götaland in till seminariedag i Göteborg. Detta är en del av kampanjen där fokus ligger på vilket sätt vi vuxna kan samverka, för att hjälpa och stötta barn i utsatta situationer. Barn som växer upp i familjer med missbruk och som får stöd av en vuxen i sin närhet, har större förutsättningar att själva växa upp till friska och starka vuxna.