Svartsjuka är inte romantiskt!

Under februari-mars pågår en kampanj som handlar om våld i ungas relationer.

Syftet med kampanjen "Svartsjuka är inte romantiskt" är att väcka eftertanke hos unga, att de ska fundera över hur deras relationer ser ut och vad som egentligen är en bra relation eller inte. Det handlar dels om att förebygga våld men också om att identifiera den som blir utsatt och den som utsätter samt bidra till att erbjuda unga det stöd de behöver för att förändra sin situation.

Är du ung och utsatt för våld i din relation, är du kompis till någon som blir utsatt eller är du den som utsätter? Då kan du får råd och stöd bland annat via ungarelationer.se, deras chatt är öppen varje kväll kl. 20-22. 

Du hittar också mer information om våld i nära relation här, på Skövde kommuns hemsida.